Provozní řád

- aneb každá hra má své pravidla, a proto:

1. V chatkách/srubech je přísný zákaz kouření pod pokutou 500,- Kč

2. Je přísně zakázáno mytí nádobí a čištění ryb v prostorách umyvárny.

3. V celém objektu rekreačního střediska je zákaz volného pobíhání psů.

4. Psi mají povolen vstup do všech prostor hl. budovy po domluvě.

5. Majitel psa je povinen odklidit psí výkaly.

6. Je zakázáno rozdělávat oheň mimo hlavní ohniště.

7. Je zakázáno parkování motorových vozidel mimo vyhrazené parkoviště.

8. Od 22:00 je nutno dodržovat noční klid.

9. Při příjezdu je chatka předána zaměstnancem auto-kempu, po ukončení pobytu opět zkontrolována a rekreanti jsou povinni:

      a.    Uklidit a vytřít chatku/srub (bude kontrolováno při předávání chatky/srubu)

      b.    Předat v pořádku veškerý majetek uvedený na inventárním seznamu, včetně ložního prádla

      c.    V případě poškození (chatky, srubu, majetku na inventurního seznamu) uvést do původního stavu, nebo uhradit škodu v její skutečné výši       provozovateli

      d.    Nejpozději do 11:00 (nebo v domluvené době) odevzdat ložní prádlo a klíče od chatky/srubu na recepci

10. Ubytování se hradí předem při příjezdu na recepci. Při předčasném ukončení pobytu se finanční rozdíl nevrací.

     Při předávání chatky/srubu bude proveden odpočet elektřiny za pobyt podle elektroměru spolu s rekreantem

      a vyúčtován dle ceníku služeb.

11. Výměna lůžkovin se provádí jednou týdně, nebo na požádání.

12. Rekreanti jsou povinni udržovat pořádek a čistotu v celém areálu rekreačního střediska.

13. Do bazénu je povolen vstup pouze ubytovaným hostům a to na vlastní odpovědnost.

14. Děti do 15-ti let mohou do bazénu pouze s doprovodem dospělé osoby.

15. Po setmění je vstup do bazénu zakázán.

16. Sprchy a WC jsou otevřeny non-stop

17. Snídaně je nutno objednat den předem, ostatní jídla dle denní nabídky od 11:00 do 21:00.

18. Při podmáčeném terénu v areálu kempu zákaz vjezdu na travnaté plochy.

19. Možnost praní prádla za poplatek 50kč